Effektiv finansiel kommunikation

Som CFO er det dit ansvar at formidle organisationens finansielle situation og udsigter – rette information til rette interessenter på rette tidspunkt.    Med udgangspunkt i dine specifikke præsentationer, rapporteringer, mundtlige og skriftlige formidling udvikler vi et individuelt og effektivt læringsforløb med synlige fremskridt og resultater. Vi hjælper dig med at sikre, at dine modtagere forstår budskabet – hvad enten det er internt i organisationen eller til eksterne interessenter. 

Form og forløb

CFO-træning er et individuelt træningsforløb med en fast tilknyttet seniorkonsulent. Du kan sammensætte forløbets varighed og indhold efter behov.

  • Træningen foregår hos dig eller hos Rhetorica, hvor vi typisk arbejder i sessioner á 2 timer med en uge eller to imellem hver træning
  • Træningen kan indledes og afsluttes med Rhetorical Intelligence View 360°
  • I træningen arbejder vi med formidlingen af dine konkrete opgaver, præsentationer og afrapporteringer. Vi tager typisk udgangspunkt i nedenstående:

Retoriske værktøjer til finansiel kommunikation

  • Personlig kommunikationsprofil: Hvordan skaber du bedst troværdighed og tillid hos dine modtagere?
  • Appelformer: Hvordan appellerer du til dine modtagere, hvis de skal overbevises og motiveres til handling?
  • Hårde budskaber: Hvordan fremlægger du hårde budskaber med integritet, professionelt og uden slinger i valsen?
  • Modtageranalyse: Hvem kommunikerer du til, og hvad ved de i forvejen om det, du ved?
  • Argumentation og formål: Hvordan bruger og udvælger du de rigtige tal, statistikker og grafer i din argumentation?
  • Retorisk gennemslagskraft: Hvordan bruger du kropssprog og stemmeføring til at maksimere din gennemslagskraft?
  • Visuel kommunikation: Hvordan illustrerer og understøtter du dit budskab med fx Prezi, PowerPoint eller i et simpelt resumé?

Ring til os på 32 95 55 95 eller kontakt os via vores kontaktformular for at få mere information eller materiale tilsendt.

Jeg vil gerne kontaktes