Kommunikationstræning for Group Internal Audit

Ja tak til 'den røde rapport'

I den finansielle sektor er man flere steder optaget af at udvikle de kommunikative kompetencer, så den enkelte medarbejder føler sig godt rustet til dialogen med såvel interne kunder som eksterne myndigheder.

Group Internal Audit (GIA) i Danske Bank har med et forløb i kommunikationstræning valgt at gå forrest i bestræbelserne på at styrke kommunikationen.

Medarbejderne i GIA har et solidt fagligt afsæt, men støder i dialogen med deres kunder på situationer, hvor de kommunikative evner sættes på prøve. Det kommer bl.a. til udtryk, når revisorerne skal formidle vanskelige budskaber. Herudover arbejder GIA på at bevæge sig helt væk fra rollen som ’politibetjent’. Bevægelsen er mod en udpræget rolle som ’service provider’ eller endog ’udfordrer’ – afhængig af område og situation. Til de nye roller hører en ændret kommunikationsstil.  

Løsning

I tæt samspil med nøglepersoner i GIA har Rhetorica gennemført et forløb bestående af 2 intensive workshops, hvor alle i GIA er blevet trænet i at:

 • Arbejde målrettet med tillids- og relationsudvikling som en del af kommunikationsopgaven
 • Levere klare og vanskelige budskaber, herunder at få kunderne til at sige ‘ja tak’ til ‘røde rapporter’
 • Håndtere både modstand og vanskelige samtaler
Vi har under forløbet fået enkle men virksomme værktøjer, som vi kan bruge i hverdagen. Vores mindset er blevet udfordret, og vi har fået øje på, hvad vi kan gøre anderledes. Vi er fx begyndt med at gennemføre ‘generalprøver’ forud for de møder og samtaler, hvor vi på forhånd vurderer, at der er særligt nødvendigt at være godt rustet.

Dorthe Tolborg, Chief Audit Executive, Danske Bank

  Udbytte

  Under uddannelsesforløbet har de ansatte i GIA tilegnet sig redskaber til forbedret dialog med de interne kunder. De er blevet bedre til at:

  • Præsentere GIA og den værdi, som samarbejdet skaber for kunden
  • Opbygge troværdighed og tillid i samarbejdsrelationerne
  • Udnytte og udfylde rollen som ’serviceprovider’ / ‘challenger’
  • Håndtere vanskelige kommunikationssituationer, hvor budskaber møder modstand
  • Bryde svære budskaber ned i trin
  • Anvende ’storytelling’ som kommunikationsredskab
  • Forberede, lede og følge op på intro-, ’walk through-’, og afrapporteringsmøder

  Skal vi også hjælpe jer med at skabe resultater?

  Vil du have et kvalificeret bud på, hvordan forbedret kommunikation hjælper jeres organisation med realisere jeres målsætninger og opnå de ønskede resultater? Giv en kort beskrivelse af jeres udfordringer i kommentarfeltet nedenfor, og vi vender hurtigst tilbage. Naturligvis helt uforpligtende.

  Skriv dit spørgsmål her