Kursus i forandringskommunikation

2 dage (fra kl. 09.00-16.00), maks. 8 deltagere. På bestilling.

kursus i forandringskommunikation

Skal du være med til at implementere en ny proces, nye systemer eller lede et projekt, hvor det er afgørende, at en gruppe ledere eller medarbejdere tager det nye til sig? 

Dit udbytte

På vores forskningsbaserede kursus i forandringskommunikation får du retoriske værktøjer og kommunikationsmodeller, der vil effektivisere og understøtte din forandringsledelse fra planlægning til eksekvering.

Du lærer at sikre dig forståelse og engagement hos dem, der nu skal agere anderledes end tidligere. Du får øvelse og feedback i teknikker og redskaber, der effektiviserer både din kommunikationsproces og din performance, når du skal brænde igennem med et komplekst budskab.

Kort sagt: gennem kurset i forandringskommunikation vil du blive endnu bedre til at udøve forandringsledelse og til at kommunikere og lede generelt.

Om kurset i forandringskommunikation

Undersøgelser viser, at op mod 70% af alle strategiimplementeringer og forandringsprocesser ikke når den ønskede effekt/ ROI. Samme undersøgelser viser, at den ringe effekt primært skyldes mangelfuld eller fejlagtig kommunikation – både før, under og efter. På dette todages kursus i forandringskommunikation får du en drejebog med effektive kommunikationsmodeller og –værktøjer, som understøtter forandringsledelse og processen med at implementere det nye.

På kurset lærer du om forandringskommunikation helt overordnet, og vi gennemgår processerne for hvordan du:

  • identificerer kritiske modtagergrupper, som forandringen påvirker
  • optør /defreezer og gør organisationen forandringsparat og –modtagelig
  • analyserer dine målgrupper, som modtager og opfatter forandringer forskelligt 
  • lægger kommunikationsplaner ud fra medarbejdergruppernes specifikke behov (tidspunkt, frekvens, type, mængde, indhold og kanaler)

Du lærer at:

  • kommunikere forandringer klart og tydeligt – både på skrift og i tale – så alle interessenter forstår, hvad de skal gøre anderledes og hvorfor
  • argumentere og kommunikere overbevisende – så modstandere og kritikere respekterer og accepterer forandringerne
  • skabe stemning, følelser og motivation igennem din kommunikation – så de involverede føler sig motiverede, tager ejerskab og bliver ambassadører for forandringen
  • kommunikere ansvar, opgaver og medarbejdernes nye roller før, under og efter forandringen

Kurset i forandringskommunikation består af 2 hele dage med undervisning, hvor vi veksler mellem oplæg, dialog, øvelser, feedback og sparring. Du arbejder med din egen case/projekt, så du kan overføre din nye viden direkte til den verden, som du til dagligt leder og interagerer i.

Målgruppe

Kurset i forandringskommunikation er for dig, der skal implementere nye processer, integrere et nyt it–system eller generelt arbejder med projekter og forandringer (eller står for at skulle det) og gerne vil have større forståelse, forankring og effekt i dine projekter.

Er du i tvivl, om kurset er det rette for dig, så ring og få en snak med os på 3295 5595.

Er du leder eller direktør, så tag også et kig på vores øvrige programmer på www.executivecommunicationacademy.com

Bestilling

Bestil dette kursus på tlf. 3295 5595 eller send os en mail på post@rhetorica.dk.

 

Tidligere deltagere har blandt andet været fra følgende virksomheder:

LEO Pharma, Alm Brand, Energinet.dk, Boligforeningen AAB, KOMBIT, Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Lundbeck, Totalkredit og Novo Nordisk.