Kommunikationspolitikker

For at sikre en genkendelig og strømlinet kommunikation udarbejder mange virksomheder fælles politikker for kommunikation. Alt for ofte bliver en kommunikationspolitik desværre ikke implementeret og lever et for stille liv. Hvordan sikrer man, at alle i organisationen forstår og prioriterer politikken, og hvem tager ejerskab for, at den bliver forankret?

Har I en fin og gennemarbejdet mailpolitik, sprogpolitik eller skrivevejledning liggende på intranettet? Og har I den udfordring, at ingen bruger politikkerne, så kommunikationen i organisationen derfor ikke er så strømlinet og effektiv, som I kunne tænke jer?

Eller er situationen måske, at I ingen fælles retningslinjer har, når det kommer til organisationens kommunikation? Og at I derfor oplever et sandt virvar af måder at skrive indstillinger, sagsfremstillinger, notater, breve og bestillinger på?

I et kombineret rådgivnings- og træningsforløb får I hjælp til at udarbejde og implementere kommunikationspolitikker, der virker – for jer og for jeres organisation.

Indhold

For at hjælpe jer til det bedste resultat foreslår vi indledende at arbejde med jeres organisations øverste ledelse. Ad dén vej sikrer vi opbakning og prioritering af kommunikationspolitikkerne. Herfra bevæger vi os ud i organisationen, hvor vi faciliterer udarbejdelsen af politikkerne og giver jer sparring undervejs. Endelig sikrer vi gennem træning, rådgivning og fastholdelsesaktiviteter, at de nye kommunikationspolitikker bliver implementeret i hele organisationen.

Som en del af fastholdelsen tilbyder vi sammen med jer at nedsætte og træne et team af superbrugere. Teamets rolle er at fungere som eksperter, ambassadører og vedholdende ”indpiskere”, der sikrer, at I holder et højt kommunikationsmæssigt niveau i hele organisationen.

Udbytte

Vi vil arbejde med, hvordan:

  • I formulerer overskuelige, let forståelige og operationelle kommunikationspolitikker
  • Man som leder sikrer rammerne for udbredelsen af kommunikationspolitikkerne – både deres vigtighed og prioritering
  • I motiverer medarbejderne til at tage de nye kommunikationsguidelines i brug
  • Et team af superbrugere – som ambassadører for politikkerne – kan bidrage til at skabe de ønskede forandringer i organisationen

Vil du høre mere om, hvordan vi arbejder med intern krisekommunikation?

Så tag kontakt på tlf. 32 95 55 95 eller book et møde med en af vores seniorkonsulenter ved at udfylde formularen nedenfor. 

    Jeg vil gerne kontaktes