Praktiske oplysninger og vilkår

Pris

De anførte priser er eksklusive moms.

Prisen inkluderer forberedelse, gennemførelse, materialer, evaluering og transport i Storkøbenhavn. Ved kurser og konsulentydelser uden for Storkøbenhavn opkræves 500,- kr. pr. transporttime for én underviser og 750,- kr. for to. Evt. afgifter til bro, flybilletter og hotel faktureres efter regning. Ved overnatning faktureres desuden et overnatningshonorar på kr. 1.000,- pr. overnatning pr. underviser.

 

Ved kursus eller individuel træning hos kunden skal vi bruge:

·        Kursuslokale + evt. ekstra mødelokaler efter aftale

·        TV-skærm til PC eller lærred og videokanon/projektor

·        Højtalere eller lydanlæg

·        Flipover eller white-board

Kontakt os venligst inden kursusstart, hvis der er spørgsmål til de skitserede rammer.

 

Særligt vedrørende individuelle ledertræningsforløb

Datoer for træningssessioner fastlægges ved aftalens indgåelse. Prisen er under forudsætning af, at forløbet afsluttes højst 4 måneder fra første træningsgang. Hvis forløbet mod forventning ikke afsluttes inden for 4 måneder, bortfalder de sidste træningssessioner uden refusion.

 

Betingelser for betaling og aflysning

Åbne kurser, Rhetoricas lederprogrammer, individuel ledertræning, klippekort, konferencer og Leaders’ Lab.:

Ydelsen faktureres forud for levering. Klippekort er gyldige i 2 år fra udstedelsesdato.

 

Skræddersyede kurser, rådgivning og strategiimplementering:

Ved faktura på op til 100.000 kr. faktureres umiddelbart efter levering.

Ved faktura fra 100.000-500.000 kr. betales 50% ved ordreindgåelse og 50% ved endt levering.

Ved faktura på over 500.000 kr. faktureres i fire rater: 25% ved ordreindgåelse, 2 gange 25% undervejs samt 25% ved endt levering.

 

Aflysning:

Aflysning eller rykning af aktiviteten senest 5 uger før kurset kan foregå uden betaling.

Ved aflysning eller rykning af aktiviteten mindre end 5 uger før kurset betales 50 procent af det aftalte beløb.

Ved aflysning eller rykning af aktiviteten mindre end 2 uger før kurset betales 90 procent af det aftalte beløb.

Ved aflysning eller rykning af aktiviteten mindre end 24 timer før kurset betales 100 procent af det aftalte beløb.

 

Øvrige betingelser

Al materiale og information, som udleveres til Rhetorica fra jer eller jeres kolleger, behandles fortroligt af alle involverede medarbejdere hos Rhetorica. Tilsvarende må denne aftale samt det udleverede kursusmateriale ikke udleveres til tredjepart uden aftale med os.

Når I indgår aftalen med Rhetorica, accepterer I samtidig, at vi må benytte jer som reference i Rhetoricas markedsføringsmateriale med firmanavn og logo samt en beskrivelse af ydelsen, vi har leveret.

 

Jeg vil gerne kontaktes