Rhetorical Intelligence View 360º

360-værktøj til måling af kommunikationsstil og retoriske evner

Professionel lederudvikling og kommunikationstræning af specialister og topledere. 

RI-360 anvender vi i forbindelse med individuelle træningsforløb, da det danner grundlag for personlige udviklingsområder og indsatser. Ved afslutning af træningsforløbene bliver målingen gentaget for at evaluere på udvikling og effekt.

Jeg kan varmt anbefale RI 360. Feedbacken fra ens omgivelser giver et nuanceret billede af styrker og svagheder; et godt udgangspunkt for den efterfølgende retoriske træning, hvor vi har arbejdet målrettet med konkrete indsatsområder indenfor kommunikation, personlig gennemslagskraft og ledelse.

Adam Lebech, Director, CEO, DI Digital, Dansk Industri

7 kompetencer

Værktøjet måler på syv forskellige kompetenceområder, som alle har afgørende betydning for effekten af din kommunikation. Opdelingen giver os mulighed for at tage fat præcist der, hvor behovet er. 

1. Kommunikationsstil

Hvordan er din kommunikationsstil helt overordnet? Vi ser på, hvordan dine omgivelser vil karakterisere din måde at kommunikere på og undersøger, om det harmonerer med din egen opfattelse af din kommunikation.

2. Gennemslagskraft

Bruger du kroppen, stemmen og ansigtet til at understøtte din kommunikation? Vi undersøger, om du har gennemslagskraft i dit kropssprog og din stemmeføring, og om din fremtoning harmonerer med de budskaber og den stemning, du gerne vil skabe.

3. Troværdighed/tillid

Fremstår du troværdigt og skaber du tillid hos dine omgivelser? Vi ser på din adfærd, om der er overensstemmelse mellem det, du siger, og det, du gør, og om din måde at kommunikere på styrker din troværdighed.

4. Levering af indhold

Hvordan formidler du dine budskaber, og leverer du dem på en måde, der passer til situationen? Vi undersøger din timing, brug af kanaler, kompleksitet og sprog og stiller skarpt på, om du formår at understøtte din kommunikation med relevante argumenter og passende stemning.

5. Modtagerorientering

Skaber din kommunikation den effekt, du ønsker? Vi ser på, om din kommunikation er relevant og vedkommende for dine modtagere. Om det står klart, hvad du forventer af dem, om de bliver motiveret til handling, og således om din intention med kommunikationen lykkes. 

6. Mødeledelse

Holder du effektive møder? Dvs. med en velforberedt agenda, en klar struktur, involvering af deltagerne, delegering og opfølgning på beslutninger? 

7. Skriftlig kommunikation

Hvilken effekt har din skriftlige kommunikation på dine omgivelser? Vi undersøger, om dit skriftlige sprog er forståeligt, dine budskaber trænger igennem og om dine forventninger til modtageren fremstår klart.

Her bruger vi RI-360

RI-360 anvendes bl.a. som et fast element ved CXO-træning, Executive Communication Academy (ECA), Leadership Communication Academy (LCA) og Leaders' Lab.

RI-360 har vi udviklet i samarbejde med ConsultingTools/Synermetric specielt til professionel lederudvikling og kommunikationstræning af specialister og topledere. RI-360 får du derfor kun hos Rhetorica. 

Vil du høre mere om RI-360, så giv et kald på 32 95 55 95 eller kontakt os via formularen nedenfor.

Jeg vil gerne kontaktes