Rockwool

Mundtlig formidling for ledere i Rockwool

Rockwool koncernen er verdens førende leverandør af produkter og løsninger baseret på stenuld. Rockwool koncernen har et højt ambitionsniveau – ikke alene hvad angår deres produkt, men også i forhold til deres sociale ansvar og måde at dyrke virksomhed på.

Udfordring

Koncernen prioriterer kommunikation højt og har kontaktet Rhetorica for at styrke den interne kommunikation. Koncernens ledere skal med jævne mellemrum forelægge strategier og ambitioner for koncernens Management Board og der er brug for, at lederne laver overbevisende, fokuserede og levende præsentationer.

Produkt

Rhetorica skræddersyede et engelsksproget forløb for Rockwools ledere med henblik på at styrke deres præsentationer opadtil i virksomheden. Forløbet var en kombination af teori og praksis.

Først gennemgik vi den retoriske teori for, hvordan et oplæg bliver fokuseret, målrettet, overbevisende og levende. Dernæst drøftede vi den konkrete udfordring i plenum og stillede skarpt på formålet med og forventninger til ledernes præsentationer. Og endelig arbejdede vi individuelt med ledernes præsentationer og kunne på den måde fokusere på hver enkelt leders udfordringer.

Udfordringerne spændte vidt: nogle havde behov for at fokusere på hovedbudskabet og skære detaljer væk, andre havde behov for i højere grad at have fokus på effekten af oplægget, andre igen havde brug for at arbejde med udformningen af PowerPoints  og endelig havde nogle brug for at træne selve leveringen af oplægget.

Udbytte

Rockwools ledere fik en oplevelse af, at en god præsentation ikke alene afhænger af, at der er styr på indholdet af oplægget. Hvis oplægget skal have en effekt og tilhørerne skal blive inspirerede og motiverede, er det nødvendigt med en retorisk tilgang til præsentationen. Rockwools ledere fik arbejdet med formål, argumentation, udbytte, disponering og performance og fik ad den vej et skærpet blik for at holde det overbevisende indlæg der gør en forskel.

Hvis du vil høre mere om vores træningsprogrammer eller udviklingsforløb for virksomheder, så giv os et kald på 32 95 55 95 eller udfyld formularen nedenfor.

Jeg vil gerne kontaktes