Kommunikation, der ændrer adfærd.

Rhetorica A/S er et konsulenthus med speciale i at levere ydelser i intern kommunikation, der understøtter kerneforretningen hos både private og offentlige organisationer.

Vores vigtigste pejlemærke er at gøre vores kunder i stand til at skabe positiv organisatorisk adfærd og realisere strategiske mål gennem klar og troværdig ledelseskommunikation.

Vores aktiviteter er dybt forankret i retorikken suppleret med nyeste viden fra adfærds- og organisationspsykologien.